wyszukaj ofertę

Znaleźliśmy 302 ofert

notatnik

Darłowo

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość zabudowana. Lokalizacja: Nieruchomość położona w północno - wschodniej części Darłowa przy ul. Ojca Tynieckiego. 150 m od drogi wojewódzkiej 203. Działki: Na nieruchomość składają się dwie działki o łącznej powierzchni wynoszącej 4300 m2. Kształt działek nieregularny. Teren utwardzony i ogrodzony. Dojazd asfaltowy. Dwa niezależne wjazdy. Od strony południowej i zachodniej. Plac manewrowy utwardzony płytami betonowymi i kostką brukową. Zabudowania: Budynki zostały oddane do użytku w marcu 2005 r. Na działce o powierzchni 1088 m2 znajdują się cztery budynki jednokondygnacyjne o łącznej powierzchni zabudowy wynoszącej 512 m2. Na działce o powierzchni 3212 m2 znajdują się trzy budynki, dwu i jednokondygnacyjne o funkcji przemysłowej oraz jeden budynek o funkcji niemieszkalnej o łącznej powierzchni zabudowy wynoszącej 814 m2 oraz hala o konstrukcji stalowej o powierzchni ok. 250 m2. Budynki w stanie dobrym. Pomieszczenia noszącą ślady lekkiej dewastacji. Uzbrojenie: - energia elektryczna 230/380V z sieci miejskiej - wodociąg sieć miejska - kanalizacja sanitarna sieć miejska - kanalizacja deszczowa sieć miejska W MPZP miasta Darłowa teren oznaczony symbolem 61 U, UR Przeznaczenie terenu: zabudowa usługowa, dopuszcza się usługi rzemiosła Zasady zagospodarowania i kształtowanie zabudowy: istniejąca zabudowa usług administracji i mieszkaniowa dla właściciela do zachowania; dopuszcza się wyburzenia, rozbudowę i przebudowę; powierzchnia zabudowy do 65 %; maksymalna wysokość do 9,5 m. Cena 296 700 netto.

296.700 PLN
4300 m2
CZYTAJ DALEJ