IoN`17: Inaczej o Nieruchomościach

24 listopada przedstawiciele RENT – nieruchomości ROMANOWICZ wzięli udział w nowatorskim projekcie szkoleniowym, konferencji IoN`17. Konferencja zgromadziła przedstawicieli wielu biur nieruchomości z całej Polski.

Profesjonalne biuro nieruchomości, również RENT – nieruchomości ROMANOWICZ, stale dba o podnoszenie kwalifikacji swoich maklerów. Uzupełnianie wiedzy i trening są niezbędnymi metodami, aby ostatecznie zapewnić klientom jak najlepszą obsługę. Sztuka negocjacji, prezentacji, zwiększenie motywacji do pracy nad trudnymi zagadnieniami – to zagadnienia, których nie można na zawsze mieć w małym palcu. RENT – nieruchomości ROMANOWICZ wychodzi z założenia, że w tej branży kształcenie się jest niezbędne. 

Czy makler musi mieć skończoną szkołę kierunkową? Czy studia w zakresie obrotu nieruchomościami są konieczne? Z doświadczenia naszego biura wynika, że podstawowe wykształcenie nie ma dużego przełożenia na fachowość maklera. Ważniejsza od wiedzy uniwersyteckiej są predyspozycje takie jak wysoka kultura osobista, łatwość nawiązywania kontaktu z ludźmi, umiejętności negocjacyjne, wytrwałość i odporność na stres. 

Jednak makler, który w trakcie pracy nie poszerza swojej wiedzy i umiejętności miękkich, nie będzie dobrze reprezentować interesów klienta. Z tego powodu w RENT stałym elementem pracy maklerów jest uczestnictwo w szkoleniach i możliwość wymiany doświadczeń z praktykami w branży. 

24 listopada przedstawiciele RENT – nieruchomości ROMANOWICZ wzięli udział w nowatorskim projekcie szkoleniowym, konferencji IoN`17: Inaczej o Nieruchomościach. Konferencja zgromadziła przedstawicieli wielu biur nieruchomości z całej Polski. RENT – nieruchomości ROMANOWICZ było jedynym biurem z zachodniopomorskiego, obecnym tego dnia w Warszawie, które nie jest częścią ogólnopolskiej sieci. Udało się uczestniczyć w większości in teresujących warsztatów, w tym zajęciach z gościem specjalnym konferencji, Ryanem Hodges z Kanady, współwłaścicielem lidera branży nieruchomości na tym terenie The Realty Firm Inc., Brokerage. Ryan Hodges jest doświadczonym szkoleniowcem, a wdrożenie przekazywanej przezeń wiedzy wpłynie na polepszenie obsługi klientów.

 

Na zdjęciu Ryan Hodges i Piotr Romanowicz