KONFERENCJA NSC DIRECTOR

"Mistrzowskie strategie przywództwa w sprzedaży"

`Doświadczenie to nie to co Ciebie spotyka, ale to, co robisz z tym, co Ciebie spotyka.` Aldous Huxley

Piotr Romanowicz uczestniczył w  konferencji NSC DIRECTOR "Mistrzowskie strategie przywództwa w sprzedaży". 
Doskonali prelegenci: Jacek Santorski, Jacek Walkiewicz, Wojciech Herra, Grzegorz Radłowski, Phd, Radosław Żemło, którzy dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem 
w zakresie nowoczesnego przywództwa oraz zmian zachodzących na rynku w nowej postcovidowej rzeczywistości.
Świetna atmosfera, możliwość wymiany doświadczeń, inspirujące rozmowy, nie online, ale `twarzą w twarz`, zaowocowały wieloma pomysłami, 
które zostały i będą dalej wdrażane w naszej firmie.
RENT-nieruchomości ROMANOWICZ tworzy fantastyczny zespół od ponad 25 lat, cały czas pogłębiamy naszą wiedzę i rozwijamy się. 

Ten kongres i świetni prelegenci, ich myśli, idee, wyniki badań są źródłem inspiracji, które aby osiągnąć cel muszą być przeanalizowane i prowadzone w życie. 
Uzbrojeni w "pozytywną energię" przekuwamy więc słowa w czyny, aby jakość naszej pracy była coraz lepsza.