Magazyn RENT – nieruchomości ROMANOWICZ – Inwestuj :: Zarabiaj 8%

2013-02-25

Jeśli poszukują Państwo atrakcyjnej stopy zwrotu przewyższającej inne instrumenty inwestycyjne – mamy odpowiednią ofertę.

Bezpieczna inwestycja w lokale handlowe i usługowe w pasażach Czerwona Torebka stanowi korzystną alternatywę dla lokat bankowych i obligacji oraz innych inwestycji w nieruchomości. O wysokości zysku decyduje wyłącznie poziom zainwestowanych środków finansowych.

Cechy inwestycji:

 1. Inwestor nabywa wyłączne prawo do nieruchomości, potwierdzone wpisem w odrębnej księdze wieczystej założonej dla każdego lokalu.
  Nieruchomość generuje zyski dla Inwestora już od pierwszego dnia
 2. Brak dodatkowych kosztów, takich jak podatki od nieruchomości, ubezpieczenie, czy też koszty remontów i modernizacji
 3. Pełna obsługa i zarządzanie nieruchomościami zapewnione przez doświadczonego operatora.
 4. Płynność inwestycji – możliwość odsprzedania każdego lokalu w dowolnym czasie na rynku wtórnym.
 5. Dodatkowo: Ochrona przed inflacją – coroczna waloryzacja przychodów o wartość wskaźnika inflacji, dodatkowo realny wzrost wartości nieruchomości w czasie.


Polecamy inwestowanie na jednym z najbardziej stabilnych rynków – rynku nieruchomości.

Rekomendujemy ten sposób inwestowania: jesteśmy partnerem i przedstawicielem regionalnym Czerwonej Torebki, firmy o ugruntowanej pozycji na rynku i rozpoznawalnej marce, z potężnym 25letnim stażem lat na rynku.

Inwestycja ta to efektywniejsza stopa zwrotu niż w przypadku alternatywnych propozycji.

 • Perspektywa zrównoważonego planu inwestycyjnego na okres najbliższych 15 lat dzięki umowie zapewniającej stały przychód, podlegający corocznej waloryzacji o wartość wskaźnika inflacji.
 • W odróżnieniu od większości ofert typu condo hotele, stopa zwrotu z inwestycji nie jest zależna od jakichkolwiek czynników, takich jak poziom obłożenia hotelu.
 • W odróżnieniu od mieszkań kupowanych pod wynajem, brak dodatkowych kosztów, takich jak podatki od nieruchomości, ubezpieczenie, czy też koszty remontów i modernizacji.
 • W odróżnieniu od obligacji i lokat bankowych, możliwość odsprzedania w każdej chwili lokali na rynku wtórnym, nie powodując tym samym utraty dotychczasowych korzyści.
 • Zarząd aktywami nabywcy lokalu sprawuje powołany operator, co eliminuje wszelkie niedogodności i koszty, wiążące się z tradycyjną inwestycją w nieruchomości