PIOTR ROMANOWICZ DLA PRESTIŻU – Prognoza

Biznes & Inwestycje – edycja poświęcona kondycji biznesu i inwestowaniu

Rok 2023 okiem Piotra Romanowicza – prognoza

Miesięcznik Prestiż właśnie wydał specjalną edycję poświęconą obecnej kondycji rynku, biznesu, nowych inwestycji. W magazynie znajdziecie Państwo odpowiedź Piotra Romanowicza na nurtujące przedsiębiorców pytania: – Czego w tym roku – dobrego i złego – spodziewają się przedsiębiorcy? – Czego się boją, na co czekają? Co może wpłynąć na ich działalność, a jakich posunięć np. ze strony rządu i ustawodawcy potrzebują?

QUO VADIS BIZNESIE?

Rok 2023 będzie dla przedsiębiorców rokiem pełnym wyzwań. Tym bardziej, że ostatnie lata, zaczynając  od pandemii, przez wojnę na Ukrainie, również nie były łatwe. Zdecydowanie największym wyzwaniem w tym roku będzie wzrost kosztów funkcjonowania firmy, w tym: energii, gazu i paliw, podwyżki składek ZUS oraz wyższa płaca minimalna. Kolejnymi wyzwaniami są wysoka inflacja, spadający popyt, wzrost podatków od nieruchomości, ciągle zmieniające się przepisy, brak terminowych płatności od kontrahentów oraz deficyt zmotywowanych i wykwalifikowanych ludzi do pracy. Wiele z tych czynników może generować problemy z utrzymaniem płynności finansowej, co już możemy obserwować np. na przykładzie branży gastronomicznej. Niektóre branże nadal może trapić ograniczona dostępność materiałów. Kolejnym elementem jest niepewność zarówno wśród współpracujących ze sobą przedsiębiorców, jaki i wśród potencjalnych klientów. W celu zmniejszenia kosztów, firmy będą ograniczały inwestycje i poszukiwały tańszych surowców, materiałów oraz usług. Uważam, że najbardziej odczują to handel i budownictwo. Z drugiej strony nieunikniony będzie dalszy wzrost cen towarów i usług. Niezbędne będą także inwestycje w kapitał ludzki. Ja w każdym kryzysie widzę szansę na dalszy rozwój i jeszcze efektywniejsze działanie. To czas na kreatywne rozwiązania i innowacje oraz wyjście ze strefy komfortu. W świecie VUCA, z jakim mamy teraz do czynienia, pełnym zmienności, niepewności, złożoności i niejednoznaczności, kluczowe będą odpowiednia wizja, zrozumienie sytuacji, jasność i zwinność, czyli umiejętność szybkiego dostosowywania się do zmian oraz odważne decyzje. Potrzebne są też stabilne przepisy, które zdejmą z przedsiębiorców liczne, coraz większe obciążenia oraz dadzą perspektywę planowania długoterminowych działań. Kolejne regulacje i interwencjonizm państwa tylko pogarszają warunki funkcjonowania firm.

PRESTIŻ – BIZNES & INWESTYCJE / 02 2023 – pobierz magazyn