Piotr Romanowicz ekspertem Komitetu ds. Nieruchomości Krajowej Izby Gospodarczej

Powstał strategiczny, opiniotwórczy podmiot działający w obszarze rynku nieruchomości.

Mamy świetną wiadomość!

Piotr Romanowicz został właśnie powołany jako ekspert, do utworzonego w kwietniu br. Komitetu ds. Nieruchomości Krajowej Izby Gospodarczej (Polish Chamber of Commerce).
Jest to nowy komitet KIG, zrzeszający wyjątkową grupę osób, profesjonalistów branży nieruchomości. To 30 osób o rozległej wiedzy branżowej, mogących o sektorze nieruchomości powiedzieć wszystko lub prawie wszystko. Aktywnych entuzjastów widzących potrzebę prospołecznego działania, i chcących dzielić się swoim doświadczeniem z innymi.

• Powołanie do Komitetu Piotra Romanowicza jest dla nas zaszczytem i wyróżnieniem. To moment, w którym dołączamy do ścisłego eksperckiego grona najlepszych z najlepszych w branży nieruchomości.

•  Krajowa Izba Gospodarcza to znakomity obszar wymiany doświadczeń i dzielenia się wiedzą. To współpraca, która ma realny wpływ na kształt naszego rynku nieruchomości. KIG działa również w zakresie kooperacji międzynarodowej i promuje społeczną wrażliwość biznesu.

• Połączenie sił przedsiębiorców umożliwia podejmowanie konkretnych kroków, aby głos ekspertów, aktywnych zawodowo praktyków, był uwzględniany przy tworzeniu systemowych rozwiązań organizacyjnych i prawnych. Rynek nieruchomości w Polsce, aby rozwijał się i zmieniał na lepsze, potrzebuje merytorycznego stanowiska i sprawdzonego doświadczenia zawodowego ekspertów.

> Linkedin.com