zdjecie

-

miejscowość: SZCZECIN
powierzchnia: 213,00 m2
cena: 860 000,00 zł

cena: 860 000,00 PLN
Podatek od czynności cywilnoprawnych: 17 200,00 PLN
Wynagrodzenie agencji: 25 800,00 PLN + VAT od wynagrodzenia agencji: 5 934,00 PLN
Spółdzielcze - własnościowe prawo Własność
Wynagrodzenie notariusza: 2 505,00 PLN Wynagrodzenie notariusza: 5 010,00 PLN
VAT od wynagrodzenia notariusza: 576,15 PLN VAT od wynagrodzenia notariusza: 1 152,30 PLN
Opłata sądowa za wpis do księgi wieczystej.
Wpis do rejestru sądowego: 200 PLN
Cena końcowa: 912 015,15 PLN Cena końcowa: 915 296,30 PLN

Uwaga - Kalkulator ma na celu w uproszczeniu przedstawić opłaty związane z zakupem nieruchomości, nie uwzględnia on np.: opłaty za wypisy aktu notarialnego (około 50-200 zł), ewentualnych kosztów kredytu. Przy zakupie spółdzielczo-własnościowego prawa do lokalu należy dodać opłatę członkowską na rzecz spółdzielni mieszkniowej.
Podane ceny są kwotami urzędowymi (z wyłączeniem prowizji agencji).