zdjecie

-

miejscowość: SZCZECIN
powierzchnia: 213,00 m2
cena: 795 000,00 zł

cena: 795 000,00 PLN
Podatek od czynności cywilnoprawnych: 15 900,00 PLN
Wynagrodzenie agencji: 23 850,00 PLN + VAT od wynagrodzenia agencji: 5 485,50 PLN
Spółdzielcze - własnościowe prawo Własność
Wynagrodzenie notariusza: 2 342,50 PLN Wynagrodzenie notariusza: 4 685,00 PLN
VAT od wynagrodzenia notariusza: 538,78 PLN VAT od wynagrodzenia notariusza: 1 077,55 PLN
Opłata sądowa za wpis do księgi wieczystej.
Wpis do rejestru sądowego: 200 PLN
Cena końcowa: 843 116,78 PLN Cena końcowa: 846 198,05 PLN

Uwaga - Kalkulator ma na celu w uproszczeniu przedstawić opłaty związane z zakupem nieruchomości, nie uwzględnia on np.: opłaty za wypisy aktu notarialnego (około 50-200 zł), ewentualnych kosztów kredytu. Przy zakupie spółdzielczo-własnościowego prawa do lokalu należy dodać opłatę członkowską na rzecz spółdzielni mieszkniowej.
Podane ceny są kwotami urzędowymi (z wyłączeniem prowizji agencji).