zdjecie

-

miejscowość: STARGARD
powierzchnia: 1566,00 m2
cena: 400 000,00 zł

cena: 400 000,00 PLN
Podatek od czynności cywilnoprawnych: 8 000,00 PLN
Wynagrodzenie agencji: 20 000,00 PLN + VAT od wynagrodzenia agencji: 4 600,00 PLN
Spółdzielcze - własnościowe prawo Własność
Wynagrodzenie notariusza: 1 355,00 PLN Wynagrodzenie notariusza: 2 710,00 PLN
VAT od wynagrodzenia notariusza: 311,65 PLN VAT od wynagrodzenia notariusza: 623,30 PLN
Opłata sądowa za wpis do księgi wieczystej.
Wpis do rejestru sądowego: 200 PLN
Cena końcowa: 434 266,65 PLN Cena końcowa: 436 133,30 PLN

Uwaga - Kalkulator ma na celu w uproszczeniu przedstawić opłaty związane z zakupem nieruchomości, nie uwzględnia on np.: opłaty za wypisy aktu notarialnego (około 50-200 zł), ewentualnych kosztów kredytu. Przy zakupie spółdzielczo-własnościowego prawa do lokalu należy dodać opłatę członkowską na rzecz spółdzielni mieszkniowej.
Podane ceny są kwotami urzędowymi (z wyłączeniem prowizji agencji).