zdjecie

-

miejscowość: NINIKOWO
cena: 177 905,00 zł

cena: 177 905,00 PLN
Podatek od czynności cywilnoprawnych: 3 558,10 PLN
Wynagrodzenie agencji: 8 895,25 PLN + VAT od wynagrodzenia agencji: 2 045,91 PLN
Spółdzielcze - własnościowe prawo Własność
Wynagrodzenie notariusza: 799,76 PLN Wynagrodzenie notariusza: 1 599,53 PLN
VAT od wynagrodzenia notariusza: 183,95 PLN VAT od wynagrodzenia notariusza: 367,89 PLN
Opłata sądowa za wpis do księgi wieczystej.
Wpis do rejestru sądowego: 200 PLN
Cena końcowa: 193 387,97 PLN Cena końcowa: 194 571,67 PLN

Uwaga - Kalkulator ma na celu w uproszczeniu przedstawić opłaty związane z zakupem nieruchomości, nie uwzględnia on np.: opłaty za wypisy aktu notarialnego (około 50-200 zł), ewentualnych kosztów kredytu. Przy zakupie spółdzielczo-własnościowego prawa do lokalu należy dodać opłatę członkowską na rzecz spółdzielni mieszkniowej.
Podane ceny są kwotami urzędowymi (z wyłączeniem prowizji agencji).