zdjecie

-

miejscowość: POGORZELICA
cena: 268 830,00 zł

cena: 268 830,00 PLN
Podatek od czynności cywilnoprawnych: 5 376,60 PLN
Wynagrodzenie agencji: 13 441,50 PLN + VAT od wynagrodzenia agencji: 3 091,55 PLN
Spółdzielcze - własnościowe prawo Własność
Wynagrodzenie notariusza: 1 027,08 PLN Wynagrodzenie notariusza: 2 054,15 PLN
VAT od wynagrodzenia notariusza: 236,23 PLN VAT od wynagrodzenia notariusza: 472,45 PLN
Opłata sądowa za wpis do księgi wieczystej.
Wpis do rejestru sądowego: 200 PLN
Cena końcowa: 292 002,95 PLN Cena końcowa: 293 466,25 PLN

Uwaga - Kalkulator ma na celu w uproszczeniu przedstawić opłaty związane z zakupem nieruchomości, nie uwzględnia on np.: opłaty za wypisy aktu notarialnego (około 50-200 zł), ewentualnych kosztów kredytu. Przy zakupie spółdzielczo-własnościowego prawa do lokalu należy dodać opłatę członkowską na rzecz spółdzielni mieszkniowej.
Podane ceny są kwotami urzędowymi (z wyłączeniem prowizji agencji).