zdjecie

-

miejscowość: ŁUKĘCIN
cena: 291 000,00 zł

cena: 291 000,00 PLN
Podatek od czynności cywilnoprawnych: 5 820,00 PLN
Wynagrodzenie agencji: 14 550,00 PLN + VAT od wynagrodzenia agencji: 3 346,50 PLN
Spółdzielcze - własnościowe prawo Własność
Wynagrodzenie notariusza: 1 082,50 PLN Wynagrodzenie notariusza: 2 165,00 PLN
VAT od wynagrodzenia notariusza: 248,98 PLN VAT od wynagrodzenia notariusza: 497,95 PLN
Opłata sądowa za wpis do księgi wieczystej.
Wpis do rejestru sądowego: 200 PLN
Cena końcowa: 316 047,98 PLN Cena końcowa: 317 579,45 PLN

Uwaga - Kalkulator ma na celu w uproszczeniu przedstawić opłaty związane z zakupem nieruchomości, nie uwzględnia on np.: opłaty za wypisy aktu notarialnego (około 50-200 zł), ewentualnych kosztów kredytu. Przy zakupie spółdzielczo-własnościowego prawa do lokalu należy dodać opłatę członkowską na rzecz spółdzielni mieszkniowej.
Podane ceny są kwotami urzędowymi (z wyłączeniem prowizji agencji).