zdjecie

-

miejscowość: TARNÓWKO
cena: 92 000,00 zł

cena: 92 000,00 PLN
Podatek od czynności cywilnoprawnych: 1 840,00 PLN
Wynagrodzenie agencji: 8 089,00 PLN + VAT od wynagrodzenia agencji: 1 860,47 PLN
Spółdzielcze - własnościowe prawo Własność
Wynagrodzenie notariusza: 585,00 PLN Wynagrodzenie notariusza: 1 170,00 PLN
VAT od wynagrodzenia notariusza: 134,55 PLN VAT od wynagrodzenia notariusza: 269,10 PLN
Opłata sądowa za wpis do księgi wieczystej.
Wpis do rejestru sądowego: 200 PLN
Cena końcowa: 104 509,02 PLN Cena końcowa: 105 428,57 PLN

Uwaga - Kalkulator ma na celu w uproszczeniu przedstawić opłaty związane z zakupem nieruchomości, nie uwzględnia on np.: opłaty za wypisy aktu notarialnego (około 50-200 zł), ewentualnych kosztów kredytu. Przy zakupie spółdzielczo-własnościowego prawa do lokalu należy dodać opłatę członkowską na rzecz spółdzielni mieszkniowej.
Podane ceny są kwotami urzędowymi (z wyłączeniem prowizji agencji).