zdjecie

-

miejscowość: REWAL
cena: 75 600,00 zł

cena: 75 600,00 PLN
Podatek od czynności cywilnoprawnych: 1 512,00 PLN
Wynagrodzenie agencji: 8 089,00 PLN + VAT od wynagrodzenia agencji: 1 860,47 PLN
Spółdzielcze - własnościowe prawo Własność
Wynagrodzenie notariusza: 544,00 PLN Wynagrodzenie notariusza: 1 088,00 PLN
VAT od wynagrodzenia notariusza: 125,12 PLN VAT od wynagrodzenia notariusza: 250,24 PLN
Opłata sądowa za wpis do księgi wieczystej.
Wpis do rejestru sądowego: 200 PLN
Cena końcowa: 87 730,59 PLN Cena końcowa: 88 599,71 PLN

Uwaga - Kalkulator ma na celu w uproszczeniu przedstawić opłaty związane z zakupem nieruchomości, nie uwzględnia on np.: opłaty za wypisy aktu notarialnego (około 50-200 zł), ewentualnych kosztów kredytu. Przy zakupie spółdzielczo-własnościowego prawa do lokalu należy dodać opłatę członkowską na rzecz spółdzielni mieszkniowej.
Podane ceny są kwotami urzędowymi (z wyłączeniem prowizji agencji).