zdjecie

-

miejscowość: NIEKANIN
cena: 1 075 730,00 zł

cena: 1 075 730,00 PLN
Podatek od czynności cywilnoprawnych: 21 514,60 PLN
Wynagrodzenie agencji: 53 786,50 PLN + VAT od wynagrodzenia agencji: 12 370,90 PLN
Spółdzielcze - własnościowe prawo Własność
Wynagrodzenie notariusza: 2 949,66 PLN Wynagrodzenie notariusza: 5 899,33 PLN
VAT od wynagrodzenia notariusza: 678,42 PLN VAT od wynagrodzenia notariusza: 1 356,84 PLN
Opłata sądowa za wpis do księgi wieczystej.
Wpis do rejestru sądowego: 200 PLN
Cena końcowa: 1 167 030,08 PLN Cena końcowa: 1 170 858,16 PLN

Uwaga - Kalkulator ma na celu w uproszczeniu przedstawić opłaty związane z zakupem nieruchomości, nie uwzględnia on np.: opłaty za wypisy aktu notarialnego (około 50-200 zł), ewentualnych kosztów kredytu. Przy zakupie spółdzielczo-własnościowego prawa do lokalu należy dodać opłatę członkowską na rzecz spółdzielni mieszkniowej.
Podane ceny są kwotami urzędowymi (z wyłączeniem prowizji agencji).