zdjecie

-

miejscowość: NIEKANIN
cena: 1 042 366,00 zł

cena: 1 042 366,00 PLN
Podatek od czynności cywilnoprawnych: 20 847,32 PLN
Wynagrodzenie agencji: 52 118,30 PLN + VAT od wynagrodzenia agencji: 11 987,21 PLN
Spółdzielcze - własnościowe prawo Własność
Wynagrodzenie notariusza: 2 907,96 PLN Wynagrodzenie notariusza: 5 815,92 PLN
VAT od wynagrodzenia notariusza: 668,83 PLN VAT od wynagrodzenia notariusza: 1 337,66 PLN
Opłata sądowa za wpis do księgi wieczystej.
Wpis do rejestru sądowego: 200 PLN
Cena końcowa: 1 130 895,62 PLN Cena końcowa: 1 134 672,40 PLN

Uwaga - Kalkulator ma na celu w uproszczeniu przedstawić opłaty związane z zakupem nieruchomości, nie uwzględnia on np.: opłaty za wypisy aktu notarialnego (około 50-200 zł), ewentualnych kosztów kredytu. Przy zakupie spółdzielczo-własnościowego prawa do lokalu należy dodać opłatę członkowską na rzecz spółdzielni mieszkniowej.
Podane ceny są kwotami urzędowymi (z wyłączeniem prowizji agencji).