zdjecie

-

miejscowość: SZCZECIN
powierzchnia: 191,85 m2
cena: 1 350 000,00 zł

cena: 1 350 000,00 PLN
Podatek od czynności cywilnoprawnych: 27 000,00 PLN
Wynagrodzenie agencji: 40 500,00 PLN + VAT od wynagrodzenia agencji: 9 315,00 PLN
Spółdzielcze - własnościowe prawo Własność
Wynagrodzenie notariusza: 3 292,50 PLN Wynagrodzenie notariusza: 6 585,00 PLN
VAT od wynagrodzenia notariusza: 757,28 PLN VAT od wynagrodzenia notariusza: 1 514,55 PLN
Opłata sądowa za wpis do księgi wieczystej.
Wpis do rejestru sądowego: 200 PLN
Cena końcowa: 1 430 864,78 PLN Cena końcowa: 1 435 114,55 PLN

Uwaga - Kalkulator ma na celu w uproszczeniu przedstawić opłaty związane z zakupem nieruchomości, nie uwzględnia on np.: opłaty za wypisy aktu notarialnego (około 50-200 zł), ewentualnych kosztów kredytu. Przy zakupie spółdzielczo-własnościowego prawa do lokalu należy dodać opłatę członkowską na rzecz spółdzielni mieszkniowej.
Podane ceny są kwotami urzędowymi (z wyłączeniem prowizji agencji).