zdjecie

-

miejscowość: POBIEROWO
cena: 1 999 000,00 zł

cena: 1 999 000,00 PLN
Podatek od czynności cywilnoprawnych: 39 980,00 PLN
Wynagrodzenie agencji: 99 950,00 PLN + VAT od wynagrodzenia agencji: 22 988,50 PLN
Spółdzielcze - własnościowe prawo Własność
Wynagrodzenie notariusza: 4 103,75 PLN Wynagrodzenie notariusza: 8 207,50 PLN
VAT od wynagrodzenia notariusza: 943,86 PLN VAT od wynagrodzenia notariusza: 1 887,73 PLN
Opłata sądowa za wpis do księgi wieczystej.
Wpis do rejestru sądowego: 200 PLN
Cena końcowa: 2 166 966,11 PLN Cena końcowa: 2 172 213,73 PLN

Uwaga - Kalkulator ma na celu w uproszczeniu przedstawić opłaty związane z zakupem nieruchomości, nie uwzględnia on np.: opłaty za wypisy aktu notarialnego (około 50-200 zł), ewentualnych kosztów kredytu. Przy zakupie spółdzielczo-własnościowego prawa do lokalu należy dodać opłatę członkowską na rzecz spółdzielni mieszkniowej.
Podane ceny są kwotami urzędowymi (z wyłączeniem prowizji agencji).