zdjecie

-

miejscowość: KŁADNO
cena: 166 000,00 zł

cena: 166 000,00 PLN
Podatek od czynności cywilnoprawnych: 3 320,00 PLN
Wynagrodzenie agencji: 8 300,00 PLN + VAT od wynagrodzenia agencji: 1 909,00 PLN
Spółdzielcze - własnościowe prawo Własność
Wynagrodzenie notariusza: 770,00 PLN Wynagrodzenie notariusza: 1 540,00 PLN
VAT od wynagrodzenia notariusza: 177,10 PLN VAT od wynagrodzenia notariusza: 354,20 PLN
Opłata sądowa za wpis do księgi wieczystej.
Wpis do rejestru sądowego: 200 PLN
Cena końcowa: 180 476,10 PLN Cena końcowa: 181 623,20 PLN

Uwaga - Kalkulator ma na celu w uproszczeniu przedstawić opłaty związane z zakupem nieruchomości, nie uwzględnia on np.: opłaty za wypisy aktu notarialnego (około 50-200 zł), ewentualnych kosztów kredytu. Przy zakupie spółdzielczo-własnościowego prawa do lokalu należy dodać opłatę członkowską na rzecz spółdzielni mieszkniowej.
Podane ceny są kwotami urzędowymi (z wyłączeniem prowizji agencji).