zdjecie

-

miejscowość: CHOCIWEL
cena: 165 000,00 zł

cena: 165 000,00 PLN
Podatek od czynności cywilnoprawnych: 3 300,00 PLN
Wynagrodzenie agencji: 8 250,00 PLN + VAT od wynagrodzenia agencji: 1 897,50 PLN
Spółdzielcze - własnościowe prawo Własność
Wynagrodzenie notariusza: 767,50 PLN Wynagrodzenie notariusza: 1 535,00 PLN
VAT od wynagrodzenia notariusza: 176,53 PLN VAT od wynagrodzenia notariusza: 353,05 PLN
Opłata sądowa za wpis do księgi wieczystej.
Wpis do rejestru sądowego: 200 PLN
Cena końcowa: 179 391,53 PLN Cena końcowa: 180 535,55 PLN

Uwaga - Kalkulator ma na celu w uproszczeniu przedstawić opłaty związane z zakupem nieruchomości, nie uwzględnia on np.: opłaty za wypisy aktu notarialnego (około 50-200 zł), ewentualnych kosztów kredytu. Przy zakupie spółdzielczo-własnościowego prawa do lokalu należy dodać opłatę członkowską na rzecz spółdzielni mieszkniowej.
Podane ceny są kwotami urzędowymi (z wyłączeniem prowizji agencji).