zdjecie

-

miejscowość: WĘGORZYNO
cena: 117 000,00 zł

cena: 117 000,00 PLN
Podatek od czynności cywilnoprawnych: 2 340,00 PLN
Wynagrodzenie agencji: 8 089,00 PLN + VAT od wynagrodzenia agencji: 1 860,47 PLN
Spółdzielcze - własnościowe prawo Własność
Wynagrodzenie notariusza: 647,50 PLN Wynagrodzenie notariusza: 1 295,00 PLN
VAT od wynagrodzenia notariusza: 148,93 PLN VAT od wynagrodzenia notariusza: 297,85 PLN
Opłata sądowa za wpis do księgi wieczystej.
Wpis do rejestru sądowego: 200 PLN
Cena końcowa: 130 085,90 PLN Cena końcowa: 131 082,32 PLN

Uwaga - Kalkulator ma na celu w uproszczeniu przedstawić opłaty związane z zakupem nieruchomości, nie uwzględnia on np.: opłaty za wypisy aktu notarialnego (około 50-200 zł), ewentualnych kosztów kredytu. Przy zakupie spółdzielczo-własnościowego prawa do lokalu należy dodać opłatę członkowską na rzecz spółdzielni mieszkniowej.
Podane ceny są kwotami urzędowymi (z wyłączeniem prowizji agencji).